Polski English Deutsch
MójZNACZEK
Filatelistyka / numizmatyka
ABONAMENT
SKLEPY FILATELISTYCZNE
Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie sklepu internetowego Poczty Polskiej S. A.
W naszej ofercie znajdą Państwo znaczki pocztowe, koperty pierwszego dnia obiegu (FDC), całostki oraz inne walory filatelistyczne, wydane przez Pocztę Polską.
Ponadto oferujemy klasery, wydawnictwa kolekcjonerskie i akcesoria niezbędne filatelistom oraz kolekcjonerom zajmującym się numizmatyką. Nasza oferta jest systematycznie uzupełniana o pojawiające się nowe walory i towary filatelistyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i życzymy udanych zakupów.


Polecamy.Księga Znaczków Pocztowych 2020


Od 1.07 br. w Internetowym Sklepie Filatelistycznym dostępna jest w sprzedaży "Księga Znaczków Pocztowych 2020". Wydawnictwo zawiera wszystkie znaczki wydane przez Pocztę Polską w roku 2020 oraz specjalną wkładkę ze znaczkami "75. rocznica Tragedii Górnośląskiej", wydrukowanymi w niepełnej kolorystyce. Dostępny nakład to jedynie 300 sztuk (egzemplarze zostały ponumerowane). Cena wydawnictwa - 549,99 zł.
Sprawdź nasze nowe produkty


Polecamy nowości w sklepie internetowym:

Klaser
Mikroskop
Klaser comfort
Album FDC
Lampa ultrafioletowa

i wiele innych.
Najnowsze emisje.Grupa Ładosia


W dniu 23 października 2021 r. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 4,00 zł emisji "Grupa Ładosia".

Na znaczku widnieje koloryzowane artystycznie zdjęcie portretowe Aleksandra Ładosia , polskiego dyplomaty , członka i lidera nieformalnej grupy nazwanej od jego nazwiska "grupą Ładosia" lub "grupą berneńską", która w latach 1941-1943 wystawiała fałszywe paszporty latynoamerykańskie Żydom z gett na terenie okupowanej Polski ratując ich przed zagładą.
Na znaczku umieszczono również nazwiska pozostałych członków ścisłego kierownictwa Grupy, która liczyła setki osób działających w całkowitej konspiracji z narażeniem własnego życia.
Na oprawie arkusika 9-znaczkowego zamieszczona została nazwa emisji, nazwiska pozostałych członków kierownictwa Grupy oraz fragmenty dokumentów ( paszportów) i zdjęć paszportowych ocalałych Żydów.
Na kopercie FDC umieszczono archiwalne zdjęcia (PAP) i stemple paszportowe uzyskane dzięki życzliwości Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu.
Całość czyli znaczek, arkusik i FDC łączą fragmenty polskich, biało-czerwonych barw narodowych.
W datowniku wykorzystano autentyczną pieczęć konsulatu Rep. Paragwaju ( z paszportu ocalałych).
Emisja jest merytorycznie konsultowana z Instytutem Pileckiego i Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu, skąd pochodzą unikalne materiały archiwalne, w tym materiał na datownik okolicznościowy, który stanowi archiwalną pieczęć z paszportu tzw.paragwajskiego (scany paszportu z tzw.Archiwum Eissa).
Dzięki takim dokumentom i pieczęciom (fałszywym paszportom) ponad 3600 Żydów z tzw.listy Ładosia uniknęło zagłady.
Lista ciągle jest uzupełniana dzięki dalszym badaniom historyków i archiwistów.

Emisja znaczka PP wpisuje się w obchody Roku Grupy Ładosia ogłoszonego przez Sejm RP.

Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie znaczka 31,25 x 43 mm, w nakładzie 144.000 sztuk. Arkusz zawiera 9 znaczków.

Z tej okazji zostanie wydana również koperta FDC.

Autor projektu: Agnieszka Sancewicz

Arkusik emisji "Grupa Ładosia" wejdzie w skład abonamentu na arkusiki.


Znaczek
Znaczek

Arkusik
Arkusik

Koperta FDC
Koperta FDC


100. rocznica urodzin Czesława Słani


W dniu 22 października 2021 r. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy w formie bloku o wartości 15,30 zł, emisji "100. rocznica urodzin Czesława Słani".

Projekt dedykowany 100-leciu urodzin Czesława Słani został zrealizowany w ramach emisji wspólnej Poczty Polskiej i Poczty Szwedzkiej. Wspólna koncepcja prezentuje wizerunek Czesława Słani podczas wykonywania rytu znaczka na podstawie fotografii portretowej Czesława Słani autorstwa Pera Sihlberga, szwedzkiego artystę fotografika. Projekt graficzny wykonała Marzanna Dąbrowska, zaś ryt znaczka - Przemysław Krajewski (PWPW SA). Obydwie emisje, polska i szwedzka, zostaną wprowadzone do obiegu 22.10.2021 r.

Znaczek widnieje na płytce stalorytniczej. Na oprawie bloku umieszczono: w górnym lewym rogu fotografię legitymacyjną Czesława Słani autorstwa Edwarda Hartwiga, jednego z najwybitniejszych polskich fotografików, poniżej lupkę i projekt znaczka ,,Bitwa pod Grunwaldem" - pracę dyplomową Słani, zaś w górnym prawym rogu znajduje się lupa, zaś wzdłuż prawego boku bloku - rylec. W projekcie znaczka zamieszczone są również mikroteksty, odnoszące się do zabiegów artystycznych Słani, a będące ciekawostką filatelistyczną dla kolekcjonerów.

Na kopercie FDC zaprezentowano portret Czesława Słani - powiększony fragment stalorytu ze znaczka. Na datowniku zamieszczono podstawowe narzędzie pracy tj. rylec, którym mistrz Słania rytował swoje prace, oraz inicjały C.S. otoczone wieńcem liści laurowych.

Znaczek szwedzki emisji ,,100. rocznica urodzin Czesława Słani" ma zbliżony wymiar do polskiego. W płaszczyźnie projektowej, blok szwedzki różni się od polskiego kompozycją lupki i zdjęcia młodego Czesława Słani. Ponadto w miejsce tzw. ,,Grunwaldu" umieszczono tysięczny znaczek Słani ,,Wielkie czyny szwedzkich królów" na podstawie fresku Dawida Klöckera na plafonie zamku Drottningholmn z 2000 r. Ryt znaczka wykonał szwedzki rytownik Lars Sjööblom, uczeń Czesława Słani. Blok wydania szwedzkiego emisji będzie dostępny w sprzedaży w Filatelistycznym Sklepie Internetowym.

Znaczek wydrukowano na papierze fluorescencyjnym następującymi technikami druku: staloryt, offset, raster stochastyczny, mikrotekst.
Format znaczka: 79 x 51 mm,format bloku: 154 x 98 mm.
Nakład znaczka 100 000 szt.

Autor projektu: Marzanna Dąbrowska
Autor rytu: Przemysław Krajewski
Autor fotografii Czesława Słani (na znaczku): Per Sihlberg
Autor fotografii Czesława Słani (na bloku): Edward Hartwig

Od 22.10 br. w Internetowym Sklepie Filatelistycznym będzie dostępny również w sprzedaży folder filatelistyczny ,,100. rocznica urodzin Czesława Słani".
Wydawnictwo zawiera znaczek polski, znaczek szwedzki oraz kolorową próbę stalorytu. Dostępny nakład to jedynie 1000 sztuk. Cena wydawnictwa - 150,00 zł.

Ze względu na duże zainteresowanie Klientów ograniczamy możliwość zakupu do 5 szt. folderów dla jednego Klienta Sklepu Internetowego.


Blok
Blok

Koperta FDC
Koperta FDC

Folder
Folder


25 lat Polski w OECD


W dniu 16 października 2021 r. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 3,30 zł emisji "25 lat Polski w OECD".

Na znaczku w jego górnej części umieszczono nazwę emisji ,,25 lat Polski w OECD", w lewym górnym rogu oznaczenie wartości: 3,30 zł i napis: Polska, w środkowej części znajduje się logotyp OECD, w tle znaczka widnieją strzałki w różnych kolorach.

Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 40,5 x 54 mm, w nakładzie 140 000 szt. Arkusz zawiera 35 szt. znaczków.

Z tej okazji została wydana również koperta FDC.

Autor projektu: Jan Konarzewski


Znaczek
Znaczek

Koperta FDC
Koperta FDC


100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza


W dniu 9 października 2021 r. została wprowadzona do obiegu kartka pocztowa z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, emisji: 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza.

Wartość nominalna znaku opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A odpowiada wartości nominalnej znaczka pocztowego używanego do uiszczenia opłaty za ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną, w tym kartkę pocztową, w obrocie krajowym, w formacie S o masie do 500 g.

W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej, na którym umieszczono zdjęcie Tadeusza Różewicza autorstwa Adama Hawałeja. Wzdłuż prawej krawędzi znaczka umieszczono napis: POLSKA i oznaczenie wartości: A.
W części ilustracyjnej kartki znajduje się fotografia Tadeusza Różewicza z trakcie spaceru, autorstwa Adama Hawałeja, fragment rękopisu Tadeusza Różewicza oraz tytuł emisji ,,100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza".

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową, na kartonie białym, w nakładzie 8000 sztuk.

Autor projektu kartki: Jarosław Ochendzan


Całostka
Całostka

Datownik
Datownik


Caritas Polska


W dniu 6 października 2021 r. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 10,00 zł emisji "Caritas Polska".

Na znaczku zaprezentowano logo 30 lat Caritas Polska. Wzdłuż dolnej krawędzi umieszczono napis: POLSKA i oznaczenie wartości: 10 zł.

Na kopercie zaprezentowany został obraz Miłosiernego Samarytanina.

Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 25,5 x 31,25 mm, w nakładzie 2 000 000 sztuk. Arkusz sprzedażny zawiera 100 szt. znaczków.

Z tej okazji została wydana również koperta FDC.

Autor projektu: Jacek Konarzewski


Znaczek
Znaczek

Koperta FDC
Koperta FDC


XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina


W dniu 2 października 2021 r. została wprowadzona do obiegu kartka pocztowa z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, emisji: XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.

Wartość nominalna znaku opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A odpowiada wartości nominalnej znaczka pocztowego używanego do uiszczenia opłaty za ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną, w tym kartkę pocztową, w obrocie krajowym, w formacie S o masie do 500 g.

W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej, na którym umieszczono tegoroczne logo konkursu. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono oznaczenie wartości: A, a wzdłuż górnej krawędzi napis: POLSKA.
W części ilustracyjnej kartki znajduje się akwarela Fryderyka Chopina wg. popiersia W. Szymanowskiego, autorstwa Andrzeja Gosika oraz tytuł emisji ,,XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina".

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową, na kartonie białym, w nakładzie 8000 sztuk.

Autor projektu kartki: Andrzej Gosik


Całostka
Całostka

Datownik
Datownik


Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju


W dniu 1 października 2021 r. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 8,00 zł, emisji "Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju".

Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem Wystaw Światowych - największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń na świecie o charakterze promocyjno-gospodarczym. Expo 2020 Dubai stanowi dla Polski szansę na wzmocnienie pozytywnego wizerunku na arenie międzynarodowej, prezentację polskiej kultury, jak i promocję gospodarczą. Założeniem wydarzenia jest wielowymiarowa prezentacja technologii i firm reprezentujących branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego na rynki Bliskiego Wschodu, a tym samym realny wzrost transakcji biznesowych.
Emisja znaczka, przeniesiona z 2020 z powodu pandemii COVID-19.

Na znaczku i kopercie FDC przedstawiono wizualizację Pawilonu Polski. Polska znalazła się w ekskluzywnym gronie kilkudziesięciu krajów, które budują własny pawilon na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Pawilon Polski będzie główną areną prezentacji oraz nośnikiem informacji o Polsce. Autorem projektu oraz koncepcji architektoniczno-tematycznej jest warszawska pracownia WXCA. Architektura Pawilonu odnosi się w sposób czytelny do hasła mobilności. Tworzy otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową konstrukcję, która zaprasza odwiedzających do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia i kontemplacji unoszącej się ponad głowami gości instalacji - rzeźby kinetycznej wyobrażającej lecące stado ptaków.

Na datowniku okolicznościowym zaprezentowano: trójkąty, motywy rzeźby kinetycznej Pawilonu.

Projekt został zrealizowany w ścisłej współpracy z wnioskodawcą, Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie: format znaczka: 31,25 x 43 mm, format bloku: 70 x 90 mm , w nakładzie 78 000 sztuk.

Z tej okazji została wydana również koperta FDC.

Autor projektu znaczka: Jan Konarzewski


Blok
Blok

Koperta FDC
Koperta FDC


XXII Walny Zjazd Delegatów PZF


W dniu 30 września 2021 r. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 3,30 zł emisji "XXII Walny Zjazd Delegatów PZF".

Tradycją Poczty Polskiej jest, że znaczki upamiętniające kolejne Walne Zjazdy Delegatów PZF przedstawiają miejsce, architekturę miasta, w którym odbywa się spotkanie. W tym roku Zjazd odbywa się w Warszawie.

Na znaczku przedstawiony został pomnik Jana III Sobieskiego w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wzdłuż dolnej krawędzi umieszczono nazwę emisji ,,XXII Walny Zjazd Delegatów PZF", wzdłuż prawej górnej krawędzi napis: Polska, a w lewym górnym rogu oznaczenie wartości 3,30 zł.

Na przywieszkach zaprezentowano: fragment kolumny Zygmunta III Wazy - pomnika znajdującego się na placu Zamkowym w Warszawie, logo Poczty Polskiej, logo Polskiego Związku Filatelistów i tytuł emisji/wydarzenia filatelistycznego.

Na kopercie FDC - Pałac Myślewicki, jeden z najważniejszych budynków Łazienek Królewskich w Warszawie.

Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie znaczka 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 180.000 sztuk w wersji perforowanej i 84.000 sztuk w wersji nieperforowanej. Arkusz sprzedażny zawiera 12 znaczków i 4 przywieszki.

Z tej okazji została wydana również koperta FDC.

Arkusik perforowany emisji "XXII Walny Zjazd Delegatów PZF" wejdzie w skład abonamentu na arkusiki.
Arkusik cięty emisji "XXII Walny Zjazd Delegatów PZF" nie wejdzie w skład abonamentu na arkusiki.

Uprzejmie informujemy, że walory emisji "XXII Walny Zjazd Delegatów PZF" zostaną udostępnione do sprzedaży w następującej formie:
- arkusiki perforowane niestemplowane
- arkusiki perforowane stemplowane

Sklep nie będzie prowadził sprzedaży waloru w formie pojedynczych znaczków. Wersja cięta emisji nie będzie dostępna w sprzedaży.


Znaczek
Znaczek

Arkusik
Arkusik

Koperta FDC
Koperta FDC
NOWOŚCI
Najczęściej kupowane