Polski English Deutsch
MójZNACZEK
Filatelistyka / numizmatyka
ABONAMENT
SKLEPY FILATELISTYCZNE
Dostawa towaru i formy płatności
Warunki dostawy


1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów realizowana jest przesyłkami pocztowymi, nadawanymi za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
2. Informacja o rodzajach przesyłek pocztowych, którymi Zamawiającemu może zostać wysłane zamówienie widoczna jest w oknie "Twój Koszyk" przed złożeniem zamówienia.
3. Koszty dostawy na terenie Polski, w przypadku zakupów poniżej kwoty 100,00 zł lub obejmujące towary o wadze przekraczającej 2 kg ponosi Zamawiający zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej S.A., obowiązującym za dany rodzaj przesyłki.
4. Zamówienie, którego łączna jednorazowa wartość brutto jest równa lub wyższa niż 100,00 zł i obejmuje towary o wadze nie przekraczającej 2 kg łącznie z opakowaniem przesyłki, wysyłane jest na terenie Polski na koszt Sprzedającego.
5. Wysyłka zamówienia poza granice Polski, niezależnie od jego wartości i wagi, realizowana jest na koszt Zamawiającego przesyłkami nadawanymi za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
6. Do każdej wysłanej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub specyfikacja).

Formy i zasady płatności


1. Za zakupy w sklepie internetowym, wpłaty dokonać można w następujących formach:


1) przelewem bankowym realizowanym poprzez bramkę płatności dostępną w sklepie internetowym,
2) kartą płatniczą realizowaną poprzez bramkę płatności dostępną w sklepie internetowym. Akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
3) przelewem na rachunek bankowy wskazany w sklepie internetowym.


2. Sprzedający przyjmuje płatności w złotych polskich (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD). Informacja o rodzaju waluty w jakiej prowadzone są poszczególne rachunki bankowe podawana jest do wiadomości Zamawiającego w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w innej walucie niż prowadzony jest rachunek bankowy, możliwe przeliczenie wpłaty na walutę właściwą jest dokonywane przez bank prowadzący rachunek na warunkach określonych w umowie między tym bankiem a Sprzedającym. Odpowiedzialność za skutki dokonywania płatności w walucie innej niż wymieniona w niniejszym ustępie, w szczególności związane z terminem zapłaty, kursem waluty lub brakiem możliwości dokonania przeliczenia ponosi Zamawiający.
3. Przekazanie Sprzedającemu płatności w sposób inny niż wymieniony w ust. 1 nie jest uważane za dokonanie płatności na poczet zamówienia. W takim przypadku kwota płatności zwracana jest na żądanie Zamawiającego i na jego koszt.

NOWOŚCI
Najczęściej kupowane